Narzędzie upraszczania

Narzędzie Uprość pozwala na utworzenie uproszczonych konfiguracji części lub złożenia na potrzeby wykonania analizy.

Narzędzie Uprość określa wewnętrzne obliczenie „nieznacznej objętości” w oparciu o rozmiar części lub złożenia. Obsługiwane operacje poniżej objętości nieznacznej mogą zostać wygaszone do konfiguracji wyprowadzonej, aby umożliwić analizę uproszczonej części lub złożenia (przy użyciu SOLIDWORKS SimulationXpress).

W złożeniach obsługiwane są następujące operacje:

  • Sfazowania
  • Wyciągnięcia. Dodanie, dodanie-cienka ścianka, wycięcie, wycięcie-cienka ścianka. (Wyciągnięcia bazy i wyciągnięcia, które nie są typu „na odległość” lub „płaszczyzna środkowa” nie są znajdowane.)
  • Zaokrąglenia. Proste, wielopromieniowe, ściana (bez parametru linii granicznej), o zmiennym promieniu. (Pełne zaokrąglenia nie są znajdowane.)
  • Otwory (Proste i z Kreatora otworów)
  • Obroty (tylko W oparciu o objętość)
Operacje złożenia nie są znajdowane przez narzędzie Uprość.