Kalkulacja kosztów Costing konstrukcji spawanych

Moduł Costing umożliwia obliczenie kosztu wyprodukowania wieloobiektowych konstrukcje spawane lub jednoobiektowe członów konstrukcyjnych.