Nazwane elementy

Aby wyświetlić krawędzie i ściany, do których przypisaliśmy nazwy, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę części na górze drzewa operacji FeatureManager i wybrać Wyświetlaj nazwane elementy.
  2. Kliknąć nazwę elementu na liście, aby podświetlić odpowiadający jej element w modelu.
    Nazwy do elementów przypisujemy w oknie dialogowym Właściwości elementu.