Porównanie 3D PMI: Zapisz raport

Nazwa folderu raportu

Wyświetla nazwę raportu.

Ścieżka folderu raportu

Wyświetla lokalizację gdzie raport ma zostać zapisany. Kliknąć Przeglądaj, aby zmienić lokalizację.

Opcje

Dodaj raport do Spinacza projektu Zapisuje raport w Spinaczu projektu. Raport pojawi się w folderze Spinacza projektufm_design_binder.png w drzewie operacji FeatureManager z rozszerzeniem .html. Jest on osadzany w dokumencie - nie jest tworzone łącze. Uaktualnienie części nie powoduje automatycznego uaktualnienia raportu.
Przeglądaj raport przy zapisywaniu Otwiera raport HTML w przeglądarce internetowej.
Dane DimXpert Wybrać, aby uwzględnić dane DimXpert w raporcie.
Dane odniesienia Wybrać, aby uwzględnić dane odniesienia w raporcie.