Narzędzie Porównanie 3D PMI

Aby wyświetlić narzędzie Porównanie 3D PMI, należy w widoku części kliknąć Narzędzia > Porównaj > 3D PMI.

Strona 1

Na tej stronie można wybrać dwa dokumenty do porównania i uruchomić porównanie.

Wybór części

Dokument odniesienia: Wybrać pierwszą część lub do niej przejść.
Zmodyfikowany dokument Wybrać drugą część lub do niej przejść.
W SOLIDWORKS PDM Wybierz, aby porównać poprawki PDM tego samego dokumentu. W obszarze Wersja 1 i Wersja 2 wybierz poprawki PDM.

Opcje

Unikatowe dane Wyświetla kolor danych, które są zawarte w tylko jednej części.
Zmodyfikowane dane Wyświetla kolor danych, które są różne w częściach.
Porównaj nazwy adnotacji DimXpert Wybierz, aby uwzględnić różnice w nazwach adnotacji DimXpert.
Uruchom porównanie   Kliknąć, aby porównać dane 3D PMI pomiędzy dwiema częściami.
  Kliknąć, aby wyświetlić stronę wyników.

Strona 2

Ta strona służy do wyświetlania tabeli wyników i zapisywania danych w postaci raportu.

Save Kliknąć, aby zapisać dane porównania jako raport.
Porównaj część1

Wyszczególnia porównania:

Unikatowe dane

Dane w dokładnie jednej części.

Zmodyfikowane dane

Dane, które są różne w obu częściach.

Porównaj część2

Wyszczególnia porównania:

Unikatowe dane

Dane w dokładnie jednej części.

Zmodyfikowane dane

Dane, które są różne w obu częściach.

Opcje

Unikatowe dane Wyświetla kolor danych, które są zawarte w tylko jednej części.
Zmodyfikowane dane Wyświetla kolor danych, które są różne w częściach.
  Kliknąć, aby wyświetlić stronę wyboru części.