Menu podręczne paska zamrażania

Menu podręczne paska zamrażania zawiera polecenia dotyczące przenoszenia paska zamrażania, sterowania przebudową i sterowania wskaźniki przebudowania części.

Aby otworzyć menu podręczne Pasek zamrażania, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek zamrażania.

Przewiń do końca (zamroź wszystkie) (Dostępne, gdy pasek zamrażania znajduje się na szczycie drzewa.) Przenosi pasek zamrażania na szczyt drzewa i zamraża wszystkie operacje.
Przewiń do góry (odmroź wszystkie) (Dostępne, gdy niektóre lub wszystkie operacje są zamrażane.) Przenosi pasek zamrażania na szczyt drzewa i odmraża wszystkie operacje.
Aktualizuj zamrożone operacje (Dostępne, gdy co najmniej jedna zamrożona operacja jest nieaktualna.) Przebudowuje nieaktualne zamrożone operacje i zależne od nich operacje i przywraca je do stanu zamrożonego. Także odbudowuje aktywne operacje, jeśli aplikacja SOLIDWORKS uzna to za konieczne.
Aktualizuj wszystkie konfiguracje Odbudowuje wszystkie konfiguracje niezależnie od jakichkolwiek innych ustawień.
Zawsze aktualizuj wszystkie konfiguracje (Dostępne dla części z wieloma konfiguracjami.) Po wybraniu, kliknięcie Aktualizuj zamrożone operacje powoduje przebudowanie wszystkich konfiguracji. Gdy jest odznaczona, kliknięcie Aktualizuj zamrożone operacje powoduje odbudowanie tylko włączonej konfiguracji.
Ukryj wskaźniki przebudowania części Zatrzymuje propagację wskaźnika przebudowania dla nieaktualnych zamrożonych operacji w drzewie operacji FeatureManager, gdy część jest elementem złożenia. W drzewie złożenia wskaźnik pojawia się nad nieaktualną zamrożoną operacją, ale nie na poziomie części lub nie na poziomie złożenia.