Podsumowanie parametrów tabeli konfiguracji

  • Kiedy używamy tabelę konfiguracji w oprogramowaniu SOLIDWORKS, ważne jest prawidłowe formatowanie tabeli.
  • Składnia parametru (komórki nagłówka) nie uwzględnia wielkości liter.

Tylko części

  Składnia parametru

(komórka nagłówka)

Dozwolone wartości

(komórka głównej części tabeli)

Domyślne jeżeli wartość pozostała pusta
I_StandardProperties_20.png $konfiguracja@nazwa_części  
    nazwa konfiguracji nie oszacowywana
I_StandardProperties_20.png $konfiguracja@nazwa_operacji  
    nazwa konfiguracji nie oszacowywana
I_StandardProperties_20.png $library:material@nazwa_części

$library:material@nazwa_obiektu@nazwa_części

 
    nazwa biblioteki i nazwa materiału w oknie dialogowym Materiały aktualny materiał w czasie tworzenia konfiguracji

Części i złożenia

  Składnia parametru

(komórka nagłówka)

Dozwolone wartości

(komórka głównej części tabeli)

Domyślne jeżeli wartość pozostała pusta
I_StandardProperties_20.png $komentarz dowolny ciąg tekstowy pusty
I_StandardProperties_20.png $opis dowolny ciąg tekstowy nazwa konfiguracji
I_StandardProperties_20.png $numerczęści dowolny ciąg tekstowy nazwa konfiguracji
I_StandardProperties_20.png $stan@nazwa_operacji  
    Wygaszony, W, Przywrócony, P Przywrócony
I_StandardProperties_20.png $state@nazwa_szkicu  
    Wygaszony, W, Przywrócony, P Przywrócony
I_StandardProperties_20.png stan@nazwa_operacji  
    dowolna dozwolona wartość dziesiętna dla tego wymiaru nie oszacowywana
I_StandardProperties_20.png wymiar@nazwa_szkicu  
    dowolna dozwolona wartość dziesiętna dla tego wymiaru nie oszacowywana
I_StandardProperties_20.png $hw-size@nazwa_operacji dowolna wartość wyszczególniona na liście Rozmiar w menedżerze właściwości PropertyManager Kreator otworów najmniejszy dostępny rozmiar otworu
I_StandardProperties_20.png $rodzic nazwa konfiguracji rodzica właściwość jest nie zdefiniowana
I_StandardProperties_20.png $wła@właściwość dowolny ciąg tekstowy właściwość jest nie zdefiniowana
Równania w konfiguracjach $enable@Relation_ID@equations  
    Tak, aby włączyć; Nie, aby wyłączyć  
I_StandardProperties_20.png $stan@nazwa_oświetlenia  
    Wygaszony, W, 1; Przywrócony, P, 0 Przywrócony
I_StandardProperties_20.png $stan@relacja_szkicu@nazwa_szkicu  
    Wygaszony, W, Przywrócony, P Przywrócony
I_StandardProperties_20.png $notatki_użytkownika Wygaszony, W, Przywrócony, P nie oszacowywana
I_StandardProperties_20.png $kolor 32-bitowa liczba całkowita określająca kolor RGB (czerwony, zielony, niebieski) zero (czarny)
I_StandardProperties_20.png $sw-masa dowolna dozwolona wartość dziesiętna dla masy Obliczone wartości masy w oknie dialogowym Właściwości masy.
I_StandardProperties_20.png $sw-środekciężkości dowolna dozwolona wartość dziesiętna dla współrzędnych środka masy w formacie x, y, z Obliczone wartości masy w oknie dialogowym Właściwości masy.
I_StandardProperties_20.png $tolerancja@nazwa_wymiaru  
    Patrz Tolerancje w konfiguracjach. BRAK lub dla wyprowadzonych konfiguracji, wartość tolerancji jego rodzica.

Tylko złożenia

  Składnia parametru

(komórka nagłówka)

Dozwolone wartości

(komórka głównej części tabeli)

Domyślne jeżeli wartość pozostała pusta
I_StandardProperties_20.png $stanwyświetlania nazwa stanu wyświetlania Dla nowych konfiguracji, Stan wyświetlania-1. Dla istniejących konfiguracji, nazwa ostatnio aktywnego stanu wyświetlania konfiguracji.
I_StandardProperties_20.png $nieruchomy Tak (lub T) dla unieruchomienia, Nie (lub N) dla zezwolenia na ruch Nie unieruchomione (ruchome)
I_StandardProperties_20.png $stan@nazwa_komponentu<wystąpienie>  
    W pełnej pamięci, E, Wygaszony, W W pełnej pamięci
I_StandardProperties_20.png $konfiguracja@nazwa_komponentu<wystąpienie>  
    nazwa konfiguracji Nazwa konfiguracji aktywnej przy tworzeniu komórki.
Jeżeli komponent korzysta z wyprowadzonej konfiguracji, a wartość pozostaje pusta, wówczas używana konfiguracja jest łączona do jej rodzica.
I_StandardProperties_20.png $nigdy_nie_rozwijaj_w_LM Tak (nigdy nie rozwijaj), Nie (zezwalaj na rozwijanie) Nie

Przestarzałe parametry

  Składnia parametru

(komórka nagłówka)

Dozwolone wartości

(komórka głównej części tabeli)

Domyślne jeżeli wartość pozostała pusta
I_StandardProperties_20.png $pokaż@nazwa_komponentu<wystąpienie> $POKAŻ jest przestarzałym parametrem.