Paski narzędzi w SOLIDWORKS Explorer

Pasek narzędzi eksploratora SOLIDWORKS Explorer

Pasek narzędzi eksploratora SOLIDWORKS Explorer zawiera pokazane poniżej narzędzia.

Odśwież Odświeża informacje w okienku Eksplorator plików i rozwiniętym widoku.
Zapisz do pliku Zapisuje zawartość listy do pliku tekstowego.
Opcje  
SOLIDWORKS Explorer - informacje  
Pomoc  

Minipaski narzędzi

Minipaski narzędzi pojawiają się kiedy wybrane są dokumenty w SOLIDWORKS Explorer.

Eksplorator plików

Kiedy wybierzemy dokument SOLIDWORKS, minipasek narzędzi zawiera następujące narzędzia:

Otwórz dokument Otwiera wybrany dokument.
SOLIDWORKS Pack and Go Zbiera wszystkie skojarzone pliki dla projektu modelu (części, złożenia, rysunki, odniesienia, tabele konfiguracji, zawartość Spinacza projektu, dostosowane i domyślne kalkomanie, wyglądy i sceny oraz wyniki SOLIDWORKS Simulation) do folderu lub pliku Zip.
SOLIDWORKS Zmień nazwę Zmienia nazwę dokumentu SOLIDWORKS i aktualizuje odniesienia.
SOLIDWORKS Zastąp Zastępuje dokument SOLIDWORKS w złożeniu i aktualizuje odniesienia.
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze pliku i wybrać polecenia takie jak Drukuj i Usuń.