Typy SmartMates

Wiązania dodane przez aplikację SOLIDWORKS są zależne od sytuacji.

W większości przypadków aplikacja tworzy jedno wiązanie. Typ wiązania SmartMate zależy od geometrii użytej do przeciągnięcia komponentu i typu geometrii na którą upuszczony jest komponent.

W pewnych warunkach aplikacja tworzy wiele wiązań:
  • Jeżeli aplikacja znajduje kołowe krawędzie do wiązania, tworzy ona SmartMate kołek-otwór.
  • Jeżeli aplikacja znajduje pasujące krawędzie kołowe oraz szyk kołowy na dwóch komponentach, dodatkowo do wiązania SmartMate kołek-otwór dodaje wiązanie koncentryczne, aby ustawić szyki na kołnierzach w linii (funkcja przydatna w przypadku łączników rurowych).
Obsługiwane są następujące typy wiązań automatycznych:
Wskaźnik Wiązanie elementów Typ wiązania Przykład
2 krawędzie liniowe lub 2 osie tymczasowe Wspólne Wideo: Wiązania SmartMates pomiędzy krawędziami liniowymi
2 ściany planarne Wspólne Wideo: Wiązania SmartMates pomiędzy ścianami planarnymi
2 wierzchołki Wspólne Wideo: Wiązania SmartMates pomiędzy wierzchołkami
2 ściany stożkowe lub 1 ściana stożkowa i 1 oś tymczasowa Koncentryczne Wideo: Wiązania SmartMates pomiędzy ścianami stożkowymi
2 krawędzie kołowe (SmartMates kołek-otwór). Krawędzie nie muszą być pełnymi okręgami. Koncentryczne (ściany stożkowe) - i - Wspólne (przylegające ściany planarne) Wideo: Wiązania SmartMates pomiędzy krawędziami kołowymi (kołek-otwór)
2 szyki kołowe na kołnierzach (SmartMates - Kołnierz). Koncentryczne i wspólne Wideo: Wiązania SmartMates oparte na szyku (kołnierz)
Początki układów współrzędnych i układy współrzędnych Wspólne