Menedżer właściwości PropertyManager Tolerancja automatycznego parowania

Narzędzie Tolerancja automatycznego parowania służy do automatycznego dodawania adnotacji do jednego z dwóch komponentów nieruchomego lub pływającego złożenia łącznika.

Źródłowe i docelowe

Źródło Wybrać komponent źródłowy zawierający adnotacje DimXpert Wymiarów.
Cel Wybrać komponent docelowy, do którego ma zostać dodana adnotacja.