Zakres operacji w częściach wieloobiektowych

Dla niektórych operacji w częściach wieloobiektowych można określić na które obiekty operacja ma mieć wpływ.

Należy ustawić następujące opcje w części Zakres operacji w menedżerze właściwości PropertyManager:

Zakres operacji

  Wszystkie obiekty Stosuje operację do wszystkich obiektów za każdym razem gdy operacja jest regenerowana. Jeśli do modelu dodamy nowe obiekty, które będą przecinane przez daną operację, zostaną one również zregenerowane, aby uwzględnić tą operację.
  Wybrane obiekty Stosuje operację do wybranych obiektów. Jeśli do modelu zostaną dodane nowe obiekty, przecinane przez daną operację, trzeba będzie użyć polecenia Edytuj operację, aby poddać edycji operację wyciągnięcia, zaznaczyć te obiekty i dodać je do listy wybranych obiektów. Jeśli nie dodamy nowych obiektów do listy wybranych obiektów, pozostaną one bez zmian.
  Auto-wybór (Opcja dostępna po kliknięciu Wybrane obiekty).

Podczas początkowego tworzenia modelu zawierającego części wieloobiektowe, operacja automatycznie przetwarza wszystkie stosowne przecinające części. Opcja Auto-wybór jest szybsza niż opcja Wszystkie obiekty gdyż przetwarza tylko obiekty z początkowej listy i nie regeneruje całego modelu. W przypadku kliknięcia Wybrane obiekty i usunięcia zaznaczenia opcji Auto-wybór trzeba wybrać w obszarze graficznym obiekty do uwzględnienia.

Obiekty bryłowe do dotknięcia (Opcja dostępna po usunięciu zaznaczenia pola Auto-wybór).

W obszarze graficznym należy wybrać obiekty do dotknięcia.

Przykład Zakresu operacjiCięte wyciągnięcia po ścieżce z cienkimi ściankami


Obiekty do zachowania


Cięcie zastosowane