Nawigacja klawiszami strzałek w drzewie operacji FeatureManager

Ze wskaźnikiem w drzewie operacji FeatureManager można nawigować przy użyciu klawiszy strzałek.

Do . . . Naciśnij:
przewinąć do góry strzałka do góry
przewinąć do dołu strzałka do dołu
zwinąć drzewo operacji lewy klawisz strzałki przy wskaźniku na górze drzewa operacji
rozwinąć drzewo operacji prawy klawisz strzałki przy wskaźniku na górze drzewa operacji
zwinąć element lewy klawisz strzałki przy wskaźniku na danym elemencie
rozwinąć element prawy klawisz strzałki przy wskaźniku na danym elemencie
przeciągnąć pasek przewijania do góry strzałka do góry przy wybranym pasku przewijania
przeciągnąć pasek przewijania do dołu strzałka do dołu przy wybranym pasku przewijania