Dodawanie linii rozstrzelenia

Aby ręcznie dodać linię rozstrzelenia do widoku rozstrzelenia, należy użyć szkicu z linią rozstrzelenia (typ szkicu 3D).

Aby wstawić szkic z linią rozstrzelenia, należy:

 1. Kliknąć Szkic z linią rozstrzelenia (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Szkic z linią rozstrzelenia .
  Pojawia się pasek narzędzi Szkic rozstrzelenia. Linia trasy jest aktywowana i otwarty zostanie menedżer właściwości PropertyManager Linia trasy.
 2. Dodać linie rozstrzelenia używając:
  • Linia trasy (pasek narzędzi Szkic rozstrzelenia)
  • Linia z uskokiem (pasek narzędzi Szkic rozstrzelenia)
  • Pozostałe narzędzia szkicu 3D (pasek narzędzi Szkic)
  Wszystkie linie w szkicu z linią rozstrzelenia pojawią się w linii długa kreska dwie kropki.
 3. Zamknąć szkic.
  Szkic Rozstrzelenie 3D pojawia się w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager, w części Widok rozstrzelony .

Przykład - Dodawanie linii trasy

W tym przykładzie linia trasa jest dodawana w widoku rozstrzelonym między sworzniem i otworem.

Aby dodać linię trasy, należy:

 1. Wybrać jedną ścianę, krawędź kołową lub krawędź prostą na dwóch elementach, które mają być połączone.
  Na przykład wybrać ścianę otworu i kołową krawędź sworznia:

  explode_sketch_route_2.gif
  Na ekranie pojawi się podgląd linii trasy.

  explode_sketch_route_3.gif
 2. Kliknąć PM_OK.gif.
  Pojawia się linia trasy.

  explode_sketch_route_4.gif

  Narzędzie Linia trasy pozostaje aktywna, dlatego możliwe jest wstawienie wielu linii.

  Wszystkie linie w szkicu z linią rozstrzelenia pojawią się w linii długa kreska dwie kropki.
 3. Dodać następne linie trasy lub ponownie kliknąć PM_OK.gif, aby zamknąć menedżera właściwości PropertyManager.

Przykład - Dodawanie linii z uskokiem

W tym przykładzie linia trasy na szkicu rozstrzelenia przebiega przez komponent, dlatego dodany jest uskok w celu jego obejścia.

Aby dodać uskok do linii trasy, należy:

 1. Kliknąć Linia z uskokiem (pasek narzędzi Szkic rozstrzelenia).
 2. Kliknąć linię, aby rozpocząć uskok.
 3. Przemieścić wskaźnik, aby wyświetlić podgląd szerokości i głębokości uskoku.


  Po kliknięciu linii szkicu i zwolnieniu wskaźnika można w szkicu 3D zmienić płaszczyznę, naciskając klawisz Tab. Kliknięcie i przeciągnięcie (bez zwalniania) nie pozwala na zmianę płaszczyzn.
 4. Kliknąć ponownie aby dokończyć uskok.

  explode_sketch_jog_5.gif

  Narzędzie Uskok pozostaje aktywna, dlatego możliwe jest wstawienie następnych uskoków.

 5. Kliknąć cancel.png, aby zamknąć menedżera właściwości PropertyManager.