Dodawanie kamery do dokumentu

 1. W menedżerze wyświetlania DisplayManager w Scen, światła i kamery kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Kamera FM_Camera.gif i wybrać Dodaj kamerę FM_Camera.gif.
  • Otwarte zostanie okienko ekranu Dwa widoki - Pionowo Tool_Two_View_Vertical_Standard_Views.gif. W lewym okienku ekranu znajduje się kamera, natomiast w prawym okienku ekranu znajduje się widok z kamery w orientacji aktywnego widoku.
  • Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Kamera.
   Display_Camera_Viewports.gif
  • Prostokąt komponowania w widoku z kamery ukazuje to, co jest widoczne dla kamery.
 2. Można określić właściwości w menedżerze właściwości PropertyManager Kamera oraz przeciągać kamerę, cel i pole widzenia w obszarze graficznym.
  Display_camera_properties.gif

  • Jeżeli zamkniemy menedżer właściwości PropertyManager Kamera, to okno z kamerą zostanie zamknięte, a widok modelu powróci do swej pierwotnej orientacji.
  • Po kliknięciu PM_OK.gif kamera zostaje dodana do folderu Kamera FM_Camera.gif w menedżerze wyświetlania DisplayManager.