Stosowanie kolorów względem bloków

Aby zastosować kolor do bloków:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy blok i wybrać polecenie Edytuj blok .
  2. Kliknąć kolejno opcje Edycja > Wygląd > Kolor szkicu/krzywej.
    Jeżeli zapiszemy blok, kolor zostanie zapisany jako część pliku .sldblk.