Sprawdzanie geometrii modelu

Przy każdym dodaniu lub modyfikacji operacji, operacja ta jest domyślnie sprawdzana pod kątem wszelkich przylegających ścian i krawędzi. Dodatkowe narzędzia do sprawdzania modeli to Weryfikacja przy przebudowie oraz Sprawdzanie elementu.

Możemy użyć tych narzędzi w następujących celach:
 • Aby badać importowane geometrie (gdy importujemy obiekt jako całość z innych systemów, takich jak np. pliki IGES lub STEP)
 • Aby upewnić się, że model zostanie prawidłowo wyeksportowany do innych formatów
 • Aby określić przyczynę nieprawidłowego wyglądu modelu
Aby podnieść poziom kontroli błędów, należy włączyć opcję Weryfikacja przy przebudowie. Gdy opcja ta jest włączona, oprogramowanie sprawdza każdą nową lub zmienioną operację pod kątem wszystkich ścian i krawędzi, nie tylko przyległych ścian i krawędzi. Operacje, które powodują nieprawidłową geometrię nie powiodą się, gdy opcja ta jest włączona.
Opcja ta ma negatywny wpływ na szybkość działania. Przebudowywanie modelu jest znacznie wolniejsze i bardziej absorbuje zasoby jednostki centralnej. Opcja ta stosuje się do wszystkich dokumentów, nie tylko do dokumentu aktywnego. Opcji tej należy używać tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i należy ją wyłączać po zakończeniu używania.

Aby zweryfikować model z wyższym poziomem kontroli błędów, należy:

 1. Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje .
 2. Na karcie Opcje systemu wybrać Wydajność.
 3. Wybrać Weryfikacja przy przebudowie, a następnie kliknąć OK
 4. Nacisnąć klawisze Ctrl + Q, aby zregenerować cały model.
  Naciśnięcie Ctrl + Q spowoduje całkowite przebudowanie wszystkich operacji w modelu. Działanie Edycja > Przebuduj (Ctrl + B) przebudowuje tylko nowe lub zmienione operacje oraz ich potomki.
 5. Przeanalizować i naprawić wszelkie operacje, które się nie powiodły, poczynając od pierwszej nieudanej operacji w drzewie operacji FeatureManager. Często naprawienie jednej nieudanej operacji pozwala na prawidłowe przebudowanie kolejnych nieudanych operacji.
 6. Kiedy jesteśmy usatysfakcjonowani że wszystkie błędy są skorygowane, powtórzyć kroki 1 i 2 i wyczyścić Weryfikacja przy przebudowie a następnie kliknąć OK.