Konfiguracje w SOLIDWORKS Explorer

W programie SOLIDWORKS Explorer możesz wyświetlić listę konfiguracji dla plików SOLIDWORKS.

Aby użyć SOLIDWORKS Explorer do pracy z konfiguracjami, należy:

 1. W górnej części zakładki Eksplorator plików w okienku po lewej stronie wybierz dokument z folderu.
 2. Wybrać kartę Konfiguracje w panelu po prawej stronie.
  Informacje na temat konfiguracji modelu pojawią się w następujących kolumnach na dole panelu po prawej stronie:
  • Nazwa. Wyświetla nazwę konfiguracji.
  • Alternatywna nazwa. Wyświetla alternatywne nazwy konfiguracji.
  • .. Wyświetla opis określony w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości konfiguracji w SOLIDWORKS.
  • Komentarz. Wyświetla komentarze określone w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości konfiguracji w SOLIDWORKS.

  Nad listą pojawi się podgląd.

  Zawartość listy można zapisać w pliku tekstowym, klikając Zapisz do pliku (pasek narzędzi SOLIDWORKS Explorer).
 3. Aby wyświetlić inną konfigurację, należy w obszarze powyżej karty Konfiguracja kliknąć Konfiguracja Arrow_Down_no_box.gif i wybrać nazwę konfiguracji.
 4. Aby zmienić nazwę konfiguracji lub ją usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy konfigurację Nazwę i wybierz Zmień nazwę lub Usuń.