Tworzenie wiązań SmartMates

Możliwe jest utworzenie pewnych typów wiązań SmartMates metodą przeciągania komponentów do złożeń z użyciem pewnej geometrii modelu. Geometria istniejących komponentów jest identyfikowana aby utworzyć wiązanie w chwili upuszczenia nowych komponentów.

Aby przeciągnąć komponent, należy użyć jednego z następujących elementów:
 • Krawędź liniowa lub kołowa
 • Oś tymczasowa
 • Wierzchołek
 • Ściana planarna
 • Ściana cylindryczna/stożkowa
 • Początek układu współrzędnych lub układ współrzędnych
Jeżeli komponent jest już używany w innych wiązaniach, to może on być przenoszony wyłącznie w ramach stopni swobody dozwolonych przez te wiązania. Ponadto, nie można dodać wiązań SmartMates do wystąpienia w szyku komponentu.

Aby utworzyć wiązanie SmartMates, należy:

 1. Przeciągnąć komponent (ale nie upuszczać go od razu).
  • W przypadku komponentu (części lub podzespołu), który znajduje się już w złożeniu:
   • Alt-wybrać element i przeciągnąć.
  • W przypadku części, która nie znajduje się jeszcze w złożeniu:
   Przeciągnąć część z obszaru graficznego jej okna do obszaru graficznego okna złożenia.
   • Z pliku części: Wybrać element i przeciągnąć.
   • Z pliku złożenia: Przytrzymać klawisz Shift, a następnie wybrać element i przeciągnąć.
  Gdy wskaźnik znajdzie się ponad elementem innego komponentu, który jest potencjalnym partnerem wiązania, wskaźnik zmieni wygląd, aby na wskazać wiązanie lub wiązania, które powstaną jeżeli komponent zostanie upuszczona w tym miejscu. Podgląd komponentu zostanie przyciągnięty na właściwe miejsce.
 2. Jeżeli podgląd wskazuje na to, że konieczna jest zmiana warunku wyrównania, nacisnąć klawisz Tab, aby przełączyć wyrównanie (wyrównane/anty-wyrównane).
  Zwolnić klawisz Alt przed naciśnięciem Tab.
 3. Upuścić komponent.
 4. Kliknąć na podręcznym pasku narzędzi Wiązanie.
  Można również utworzyć SmartMates podczas przenoszenia komponentu za pomocą menedżera właściwości PropertyManager Przenieś komponent.