Tworzenie rdzeni

Aby utworzyć rdzeń, należy:

  1. Utworzyć szkic rdzenia na obiekcie narzędzia (głównym rdzeniu lub gnieździe).
  2. Kliknąć przycisk Rdzeń Tool_Core_Mold_Tools.gif na pasku narzędzi Narzędzia do form lub kliknąć Wstaw > Formy > Rdzeń.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager Rdzeń ustawić opcje a następnie kliknąć PM_OK.gif.
    Utworzony zostanie nowy obiekt dla rdzenia i odjęty od obiektu narzędziowego.
    W drzewie operacji FeatureManager, przy pierwszym utworzeniu rdzenia, w folderze Obiekty bryłowe FM_solid_bodies.gif pojawi się nowy folder o nazwie Obiekty rdzenia FM_solid_bodies.gif. Dodatkowe tworzone obiekty rdzenia są przechowywane w tym folderze.
    Aby ułatwić przeglądanie rdzenia, należy ukryć obiekt narzędzia.