Tworzenie widoków rozstrzelonych (Zestawienia)

Widoki rozstrzelone tworzymy w drodze wybierania i przeciągania części w obszarze graficznym, tworząc jeden lub więcej kroków rozstrzelenia.

Aby utworzyć widok rozstrzelony, należy:

 1. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Widok rozstrzelony .
  • Kliknąć Wstaw > Widok rozszerzony.
  • W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę konfiguracji i kliknąć Nowy rozstrzelony widok.
 2. Wybrać jeden lub więcej komponentów do uwzględnienia w pierwszym kroku rozstrzelenia.
  W menedżerze właściwości PropertyManager komponenty pojawią się w Komponenty kroku rozstrzelenia . Uchwyty obrotu i translacji pojawiają się w obszarze graficznym.

  Aby przenieść lub wyrównać uchwyty, należy:

  • Przeciągnąć kulkę centralną.
  • Nacisnąć Alt i przeciągnąć kulkę centralną lub ramię i upuścić na krawędzi lub ścianie, aby wyrównać uchwyt translacji z krawędzią lub ścianą.
  • Nacisnąć Alt i przeciągnąć kulkę centralną lub okręg i upuścić na zakrzywionej krawędzi lub powierzchni, aby wyrównać uchwyt obrotu z zakrzywioną krawędzią lub powierzchnią.
  • Kliknąć kulkę centralną prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyrównaj z, Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych komponentu lub Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych złożenia.
  • W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Ustawienia wybrać Obróć względem każdego początku układu współrzędnych.
 3. Przeciągnąć uchwyt translacji lub obrotu, aby przenieść wybrane komponenty.
 4. Zmodyfikować rozstrzelone wartości lub kierunki zgodnie z potrzebami:
  Opcja Opis
  Odwróć kierunek Odwraca kierunek translacji.
  Odległość rozstrzelenia Określa odległość translacji.
  Odwróć kierunek Odwraca kierunek obrotu.
  Kąt rozstrzelenia Określa kąt obrotu.
 5. W części Ustawienia kliknąć Gotowe.
  Krok rozstrzelenia pojawi się w części Kroki rozstrzelenia. Menedżer właściwości PropertyManager zostanie wyczyszczony i będzie gotowy do następnego kroku rozstrzelenia.
 6. W razie potrzeby utworzyć kolejne kroki rozstrzelenia, a następnie kliknąć .

  Operacja widoku rozstrzelonego Widok rozstrzelony pojawia się w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager, w obszarze konfiguracji, w którym widok rozstrzelony został utworzony. Kroki rozstrzelenia są wyszczególnione w widoku rozstrzelonym. Każda konfiguracja może mieć wiele widoków rozstrzelonych.