Tworzenie operacji swobodnego formowania

Aby utworzyć operację swobodnego formowania, należy:

 1. Otworzyć część, do której chcemy dodać swobodne formowanie.
  Użyteczne może być posiadanie krzywej szkicu odniesienia lub obrazu szkicu, na których można oprzeć swobodne formowanie. Ilustracja ukazuje krzywą szkicu odniesienia utworzoną z obrazu szkicu.

 2. Kliknąć przycisk Swobodne formowanie (pasek narzędzi Operacje) lub menu Wstaw > Operacje > Swobodne formowanie.
 3. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager:
  1. Wybrać ścianę do zmodyfikowania. Kliknąć, aby ustawić objaśnienia Ciągłości, które sterują relacją modyfikowanej ściany do pierwotnej ściany przed jej zmodyfikowaniem (wzdłuż wybranej granicy).

   Objaśnienia Ciągłości (jedno na każdy bok)

   Opcja Opis
   Kontakt Zachowuje kontakt wzdłuż pierwotnej granicy. Styczność i krzywizna nie są zachowywane.
   Styczne Zachowuje styczność wzdłuż pierwotnej granicy. Na przykład: jeżeli ściana pierwotnie tworzyła kąt 10° w miejscu granicy, kąt ten zostanie zachowany po zmodyfikowaniu ściany.
   Krzywizna Zachowuje krzywiznę pierwotnej granicy. Na przykład: jeżeli ściana pierwotnie posiadała normalny promień krzywizny 10 metrów z płaszczyzną wzdłuż granicy, ten sam promień zostanie zachowany po zmodyfikowaniu ściany.
   Ruchomy Pierwotna granica jest ruchoma, lecz pierwotna styczność nie jest zachowywana. Granicę można przeciągać i modyfikować przy użyciu punktów kontrolnych, tak samo jak można modyfikować ścianę. Należy wybrać punkt lub uchwyt granicy i przeciągnąć, aby go przemieścić. Wideo: Przenośne objaśnienie swobodnego formowania
   Ruchome/Styczne Pierwotna granica jest ruchoma i zachowuje swą pierwotną styczność równolegle do pierwotnej ściany. Przeciągać i modyfikować można przy użyciu punktów kontrolnych, tak samo jak można modyfikować ścianę. Należy wybrać punkt lub uchwyt granicy i przeciągnąć, aby go przemieścić. Wideo: Przenośne styczne objaśnienie swobodnego formowania
  2. Dodać krzywe kontroli:


  3. Dodać punkty kontrolne do krzywych kontroli. Aby ułatwić sobie dopasowywanie punktów, należy użyć linii siatki.
  4. Ustawić wyświetlanie dodając przezroczystość, zebrę itp. Nie ma to żadnego wpływu na sam model.
  5. Wybrać krzywą kontroli i użyć triady, aby przeciągnąć punkty kontrolne w celu zmodyfikowania ściany.
 4. Kliknąć .

  Ostateczna operacja