Ręczne usuwanie konfiguracji

Usunięcie konfiguracji nie usuwa żadnych operacji ani komponentów.
  1. W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager uaktywnić konfigurację, którą chcemy zachować. Konfiguracja, którą chcemy usunąć nie może być aktywna.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę konfiguracji, którą chcemy usunąć i wybrać Usuń.
    Zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia konfiguracji.
  3. Kliknąć Tak.
    Wybrana konfiguracja zostanie usunięta.