Usuwanie konfiguracji w tabeli konfiguracji

Usunięcie konfiguracji nie usuwa żadnych operacji ani komponentów.
 1. W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager:
  1. Uaktywnić konfigurację, którą chcemy zachować. Konfiguracja, którą chcemy usunąć nie może być aktywna.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Tabelę konfiguracji i wybrać Edytuj tabelę lub Edytuj tabelę w nowym oknie.
 2. Kliknąć komórkę oznaczoną liczbą, znajdującą się obok nazwy konfiguracji, którą chcemy usunąć (powoduje to wybranie całego wiersza), a następnie kliknąć Edycja > Usuń.
  Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę oznaczoną liczbą i wybrać Usuń.
  Nie należy naciskać klawisza Delete, aby usunąć wiersz. Naciśnięcie klawisza Delete powoduje wyczyszczenie zawartości komórek i pozostawia pusty wiersz. Wszystkie wiersze znajdujące się poniżej wiersza pustego zostaną zignorowane.
 3. Gdy klikniemy poza obrębem tabeli, tabela zostanie oszacowana, i zostaniemy poproszeni o potwierdzenie usunięcia konfiguracji.
 4. Kliknąć Tak.
  Wybrana konfiguracja zostanie usunięta.