Usuwanie tabeli konfiguracji

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Tabele konfiguracji w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager i wybrać polecenie Usuń.
  2. Kliknąć Tak, aby potwierdzić usunięcie.
    Tabela konfiguracji zostanie usunięta lecz nie zostaną usunięte konfiguracje.