Dynamiczny prześwit

Możliwe jest dynamiczne wykrywanie prześwitu pomiędzy komponentami w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentu. W czasie przenoszenia lub obracania komponentu, wyświetlany jest wymiar, który wskazuje minimalną odległość pomiędzy wybranymi komponentami.

Ponadto można uniemożliwić przenoszenie lub obrót komponentów w określonej odległości od siebie nawzajem.

Aby dynamicznie wykrywać prześwit pomiędzy komponentami, należy:

 1. Kliknąć Przenieś komponent lub Obróć komponent na pasku narzędzi Złożenie.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, wybrać Dynamiczny prześwit.
 3. Kliknąć w Komponenty do sprawdzenia kolizji part.png, wybrać komponenty do sprawdzania, a następnie kliknąć Wznów przeciąganie.
 4. Kliknąć Zatrzymaj przy określonym prześwicie i wprowadzić wartość w polu, aby uniemożliwić wybranym komponentom przemieszczenie się na odległość mniejszą niż określona.
 5. Przeciągnąć jeden z wybranych komponentów w obszarze graficznym.
  Należy zauważyć, że wymiar jest wyświetlany w obszarze graficznym oraz w menedżerze właściwości PropertyManager Wymiar ten to minimalna odległość pomiędzy wybranymi komponentami. Wymiar ten jest aktualizowany dynamicznie w czasie przeciągania komponentu.

  Ponadto, w menedżerze właściwości PropertyManager wyświetlana jest pewna wartość w nawiasie. Jest to minimalna odległość, jaka wystąpiła podczas operacji przeciągania.

 6. W części Zaawansowane opcje, wybrać:
  Opcja Opis
  Dźwięk Komputer emituje sygnał akustyczny przy osiągnięciu minimalnej odległości podanej w polu Zatrzymaj przy określonym prześwicie.
  Ignoruj skomplikowane powierzchnie Prześwity są wykrywane tylko na następujących typach powierzchni: planarne, cylindryczne, stożkowe, kuliste oraz toroidalne.
  Pole wyboru Ta konfiguracja nie ma zastosowania do Wykrywania kolizji, Zależności dynamicznych oraz Dynamicznego prześwitu. Dotyczy ono wyłącznie poleceń Przenieś komponent lub Obróć komponent.
 7. Kliknąć , aby zakończyć i wyjść.