Edytowanie bloków

Podczas edytowania bloku możemy dodawać, usuwać i modyfikować elementy szkicu, a także zmieniać istniejące relacje i wymiary.

Aby poddać blok edycji, należy:

 1. Kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkic.
 2. Rozwinąć folder, aby wyświetlić bloki.
 3. Wybrać blok i kliknąć Edytuj blok Tool_Edit_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Blok > Edytuj.
  Blok jest oznaczany jako FM_block_sketch.gif w drzewie operacji FeatureManager.
 4. Dokonać zmian w bloku i kliknąć narożnik potwierdzenia bloku block_confirmation_corner.gif, aby zamknąć edycję.
 5. Jeżeli chcemy zapisać blok, należy wybrać ten blok w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć przycisk Zapisz blok Zapisz blok(pasek narzędzi Blok) lub Narzędzia > Blok > Zapisz.
  Jeżeli blok został wcześniej zapisany, a następnie zapiszemy edycje tego bloku używając tej samej nazwy, to zmiany są propagowane na wszystkie inne wystąpienia bloku.

Edytowanie bloków połączonych z plikami zewnętrznymi

Aby poddać edycji blok, należy wykonać jedną z następujących czynności:
 • Usunąć zaznaczenie opcji Połącz z plikiem.
  Pozwala to na edytowanie tylko wystąpień bloku w bieżącym szkicu.
 • Poddać edycji zewnętrzny plik.
  Dokonuje to propagacji zmian na wszystkie wystąpienia bloku.
  Podczas edycji bloków połączonych z plikami zewnętrznymi relacje szkicu pomiędzy blokami są zachowywane, dopóki geometria użyta do zdefiniowania relacji szkicu pozostaje identyczna.