Rozstrzeliwanie bloków

Możemy rozłożyć bloki z dowolnego elementu szkicu poprzez rozstrzelenie bloku.

Aby rozstrzelić blok, należy:

  1. Wybrać Blok szkicu FM_block_sketch.gif w drzewie operacji FeatureManager.
  2. Aby rozłożyć blok, kliknąć Rozstrzel blok Tool_Explode_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Bloki > Rozstrzel.