Wydłużanie przy pomocy zaawansowanego przycinania

Opcji Zaawansowanego przycinania można użyć do wydłużania elementów szkicu wzdłuż ich naturalnych ścieżek.

Łuki mają maksymalną długość wydłużenia po obydwu stronach łuku. Kiedy osiągniemy maksymalną długość wydłużenia, wydłużenie przechodzi na przeciwną stronę.

Aby wydłużyć przy użyciu opcji Zaawansowane przycinanie, należy:

  1. Kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkic.
  2. Kliknąć Przytnij elementy Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Przytnij.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje wybrać Zaawansowane przycinanie PM_trim_power_trim.gif.
  4. Wybrać gdziekolwiek wzdłuż elementu szkicu do wydłużenia.
  5. Kliknąć i przeciągnąć wskaźnik tak daleko jak chcemy wydłużyć element szkicu.
  6. Zwolnić wskaźnik po zakończeniu wydłużania szkicu a następnie kliknąć PM_OK.gif.