Naprawianie błędów zmiany nazwy

Przy użyciu aplikacji SOLIDWORKS Explorer można naprawić błędy zmiany nazwy.

Przykład: Być może wykonano jedną lub więcej z poniższych czynności:
 • Zmieniliśmy nazwę części z P na P1, lecz zapomnieliśmy zaktualizować wszystkie dokumenty, które odnoszą się do tej części.
 • Pominęliśmy pewne dokumenty złożenia A i rysunku D, które odnosiły się do części P, ponieważ zapomnieliśmy przeszukać dysk sieciowy.
 • Nie jesteśmy pewni, które złożenia używały starej części, dlatego nie wiemy, które dokumenty złożeń otworzyć.

Aby naprawić te błędy zmiany nazwy, należy wykonać następujące czynności:

 1. W Eksploratorze Windows utworzyć kopię części o zmienionej nazwie, P1. Nadać kopii starą nazwę części, P.
 2. W SOLIDWORKS Explorer, wybrać kopię dokumentu części (ze starą nazwą części P) i wybrać SOLIDWORKS Zastąp na minipasku narzędzi.
 3. W oknie dialogowym Zastąp dokument:
  1. Przejść do części o zmienionej nazwie P1, a następnie kliknąć Otwórz.
  2. Wybrać Aktualizuj gdzie używane.
   Eksplorator SOLIDWORKS Explorer odnajdzie wszystkie dokumenty, które posiadają odniesienia do starej nazwy części P i wyświetli je w Aktualizuj gdzie używane.

 4. Wybrać dokumenty z listy, aby aktualizować ich odniesienia.
 5. Kliknąć OK.
  Eksplorator SOLIDWORKS Explorer dokona aktualizacji wszystkich dokumentów tak, by odnosiły się już do części o zmienionej nazwie P1.

 6. Kliknąć prawym przyciskiem myszy kopię dokumentu części o starej nazwieP i wybrać Usuń.