SmartMates - Kołnierz

W pewnych szczególnych przypadkach można utworzyć nawet trzy wiązania SmartMates. Każda część musi posiadać szyk kołowy otworów cylindrycznych (lub dodań) na ścianie planarnej z krawędzią kołową.

Aby dodać wiązania SmartMates oparte na szyku operacji, należy:

 1. Przeciągnąć komponent do złożenia wykorzystującego krawędź kołową.
  Gdy wskaźnik znajdzie się ponad drugą krawędzią kołową, zmieni swój wygląd na następujący:, aby na wskazać wiązania, które powstaną jeżeli komponent zostanie upuszczony w tym miejscu. Podgląd części zostanie przyciągnięty na właściwe miejsce.

 2. Nacisnąć klawisz Tab, aby obrócić przeciąganą część i osiągnąć żądaną orientację.
 3. Upuścić komponent.
  Dodane zostaną następujące wiązania:
  • Dodane zostanie jedno wiązanie Koncentryczne pomiędzy ścianami cylindrycznymi.
  • Dodane zostanie jedno wiązanie Wspólne pomiędzy przylegającymi ścianami planarnymi.
  • Jeśli to możliwe, dodane zostanie jedno dodatkowe wiązanie Koncentryczne pomiędzy wystąpieniem szyku w przeciąganej części, a tym w części, która już istnieje w złożeniu.

  Wideo: Wiązania SmartMates oparte na szyku (kołnierz)