Formatowanie tabeli konfiguracji

Kiedy używamy tabelę konfiguracji w oprogramowaniu SOLIDWORKS, ważne jest prawidłowe formatowanie tabeli.