Hiperłącza

Można wyszczególnić i edytować hiperłącza zawarte w wybranym dokumencie części, złożenia lub rysunku.

Aby edytować hiperłącza, należy:

  1. Wybrać dokument na karcie Eksplorator pliku w panelu po lewej stronie.
  2. Wybrać kartę Hiperłącza w okienku po prawej stronie.
    Pojawi się lista hiperłączy dokumentu.
    Zawartość listy można zapisać w pliku tekstowym, klikając Zapisz do pliku (pasek narzędzi SOLIDWORKS Explorer).
  3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zmień a następnie wpisać, aby edytować hiperłącze.