Wstawianie bloków

Pozwala wstawić blok poprzez dodanie kolejnych wystąpień istniejących bloków lub przejść do uprzednio zapisanych bloków i wstawić je.

Aby wstawić blok, należy:

 1. W trybie Edytuj szkic kliknąć Wstaw blok Tool_Insert_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Bloki > Wstaw.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Bloki do wstawienia, można wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Wybrać element z listy Otwarte bloki, aby wstawić dodatkowe wystąpienie bieżącego bloku.
  • Kliknąć Przeglądaj, aby zlokalizować uprzednio zapisany blok.
  Jeżeli blok znajduje się w bieżącym szkicu, należy: Jeżeli blok został poprzednio zapisany, należy:
  1. Przeciągnąć blok i kliknąć, aby umieścić go w obszarze graficznym.
  2. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
   • Powtórzyć krok, aby dodać kolejne wystąpienie.
   • Wybrać inny element w części Otwarte bloki.
  1. W oknie dialogowym wybrać blok i kliknąć Otwórz.
   Jeżeli wybierzemy opcję Utwórz odniesienie zewnętrzne do pliku zmiany wprowadzone w pierwotnym pliku są propagowane na wszystkie wystąpienia bloku. Nie można edytować bloku w bieżącym dokumencie.
  2. Przeciągnąć blok i kliknąć, aby go umieścić.
   W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Bloki do wstawienia można wybrać opcję Połącz z plikiem. Rezultat jest identyczny jak w przypadku wybrania opcji Utwórz odniesienie zewnętrzne do pliku w oknie dialogowym.
 3. Dodać wszelkie relacje wymagane dla zapewnienia prawidłowego powiązania ruchu.
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Parametry, należy ustawić wartości dla parametrów:
  • Skala bloku scale_entities.png. Domyślna wartość 1 oznacza rozmiar pierwotnego bloku.
  • Obrót bloku PM_angle.gif. Domyślna wartość 0 oznacza kąt, pod którym został utworzony pierwotny blok.
 5. Kliknąć PM_OK.gif.