Wstawianie tabeli konfiguracji

Istnieje kilka różnych sposobów wstawienia tabeli konfiguracji.

Kiedy używamy tabelę konfiguracji w oprogramowaniu SOLIDWORKS, ważne jest prawidłowe formatowanie tabeli.
Aby używać tabeli konfiguracji, w systemie musi być zainstalowany program Microsoft Excel.