Powierzchnia wyciągnięta po profilach

Aby utworzyć powierzchnię wyciągniętą po profilach, należy:

 1. Utworzyć płaszczyznę dla każdego profilu przekroju wyciągnięcia po profilach.
  Płaszczyzny te nie muszą być równoległe.
 2. Naszkicować profile przekroju na płaszczyznach. Możemy utworzyć wszystkie szkice przekrojów i krzywych prowadzących wewnątrz pojedynczego szkicu 3D.
 3. O ile to konieczne utworzyć krzywe prowadzące.
  Profile Profile z krzywymi prowadzącymi
 4. Kliknąć Powierzchnia wyciągnięta po profilach na pasku narzędzi Powierzchnie lub Wstaw > Powierzchnia > Wyciągnięcie po profilach.
 5. Ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager.
  Proste wyciągnięcie po profilach Wyciągnięcie po profilach wykorzystujące krzywą prowadzącą
 6. Kliknąć OK .