Tworzenie zagnieżdżonych bloków

Bloki zagnieżdżone to bloki w blokach, które zapewniają takie same możliwości jak typowe bloki.

Bloki zagnieżdżone możemy tworzyć podczas edycji istniejącego bloku oraz:
 • Szkicowania nowych elementów
 • Wybierania istniejących elementów

Aby utworzyć bloki zagnieżdżone, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Blok FM_block_sketch.gif w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj blok.
  block_claw_mechanism_nested_01.gif
 2. Naszkicować lub wybrać elementy, które chcemy dodać jako bloki zagnieżdżone do edytowanego bloku.
  block_claw_mechanism_nested_02.gif
 3. Dodać wszelkie wymagane relacje.
 4. Kliknąć Utwórz blok Tool_Make_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Bloki > Utwórz, aby wyświetlić listę elementów szkicu w menedżerze właściwości PropertyManager w części Elementy bloku.
 5. Kliknąć przycisk PM_OK.gif, a następnie Przebuduj tool_Rebuild_Standard.gif i zwrócić uwagę na bloki zagnieżdżone w drzewie operacji FeatureManager.
  blocks_nested_blocks_FM.gif