Ręczne wybieranie każdej krawędzi

Aby ręcznie wybrać każdą z krawędzi, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyczyść wybór.
 2. Wybrać krawędź.
  W obszarze graficznym pojawi się czerwona strzałka w punkcie końcowym krawędzi, wskazująca na możliwą kolejną krawędź, a w menedżerze właściwości PropertyManager pojawią się narzędzia wyboru.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć narzędzia wyboru zgodnie z wymaganiami, aż do zakończenia łańcucha krawędzi:
  Dodaj wybraną krawędź PM_add_selected_edge.gif Dodaje krawędź wskazywaną przez czerwoną strzałkę do elementu Krawędzi.
  Można nacisnąć Można nacisnąć zamiast zamiast PM_add_selected_edge.gif.
  Wybierz następną krawędź PM_reverse_direction_circ.gif Powoduje zmianę czerwonej strzałki, aby wskazywała na inną możliwą następną krawędź.
  Można nacisnąćN zamiast Wybierz następną krawędź PM_reverse_direction_circ.gif.
  Powiększ wybraną krawędź Powiększa obszar wybranej krawędzi.