SmartMates kołek-otwór

Wiązania można dodać automatycznie pomiędzy operacjami, które posiadają relację "kołek-otwór".

Wymagane są:
 • Jedna z operacji musi być bazą lub dodaniem, a druga musi być otworem lub wycięciem.
 • Operacje muszą być wyciągnięte lub obrócone.
 • Obydwie ściany, które używane są w wiązaniu muszą być tego samego typu (albo stożek, albo walec, a nie jedna taka, a druga inna).
 • Ściana planarna musi być przylegająca do ściany stożkowej/cylindrycznej obydwóch operacji.

Aby utworzyć SmartMates kołek-otwór, należy:

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • W drzewie operacji FeatureManager dokumentu części wybrać operację ze ścianą cylindryczną lub stożkową. Przeciągnąć nazwę operacji do okna graficznego złożenia.
  • W obszarze graficznym wybrać krawędź kołową łba śruby i przeciągnąć komponent do okna graficznego złożenia.
  Kiedy wskaźnik znajduje się ponad ścianą cylindryczną lub stożkową otworu lub wycięcia (przy przeciąganiu nazwy operacji) lub krawędzią kołową otworu lub wycięcia (przy przeciąganiu komponentu), zmienia się on na .

  Podgląd części zostanie przyciągnięty na właściwe miejsce. Jeżeli podgląd wskazuje na to, że konieczna jest zmiana warunku wyrównania, należy nacisnąć klawisz Tab aby przełączyć wyrównanie (wyrównane/anty-wyrównane).

 2. Upuścić część.
  Zastosowane będą dwa wiązania: wiązanie Koncentryczne pomiędzy ścianami cylindrycznymi lub stożkowymi, oraz wiązanie Wspólne pomiędzy ścianami planarnymi, które przylegają do ścian stożkowych.

  Wideo: Wiązania SmartMates oparte na operacjach (kołek-otwór)