Przebudowywanie bloków

Przebuduj blok umożliwia odświeżenie elementów szkicu bez wychodzenia z trybu Edytuj szkic.

Na przykład:

Mamy element szkicu w górnym szkicu, który jest powiązany z blokiem relacją wspólności.

  1. Kliknąć Edytuj blok Tool_Edit_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Bloki > Edycja, aby przenieść pozycję elementów szkicu.
    Wynikiem tego jest sytuacja, w której blok nie jest już wspólny z elementem w szkicu wyższego poziomu.
  2. Aby ponownie nawiązać relację wspólności, kliknąć Przebuduj blok Tool_Rebuild_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Bloki > Przebuduj.
    Spowoduje to odświeżenie elementów bez wychodzenia z trybu edycji bloku szkicu.