Powierzchnia przez obrót

Używając wskaźnika Wybrane kontury, należy wybrać różne szkice spośród przecinających się i nie przecinających się szkiców, aby utworzyć obrót .

Nie przecinające się profile Wybrane kontury
     
Przecinające się profile Wybrane kontury

Aby utworzyć powierzchnię przez obrócenie, należy:

  1. Naszkicować profil i utworzyć linię środkową, względem której ma być obrócony profil.
  2. Kliknąć Powierzchnia przez obrót (pasek narzędzi Powierzchnie) lub Wstaw > Powierzchnia > Obrót .
  3. Ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager.
  4. Kliknąć OK .