eDrawings

Można wyświetlać obraz eDrawings ® wybranego dokumentu części, złożenia lub rysunku.

Aby wyświetlać obraz eDrawings, należy:

  1. W okienku z lewej strony wybrać dokument na karcie Eksplorator plików lub w okienku Przechowalnia.
  2. Wybrać kartę Widok w okienku po prawej stronie.
    Pojawi się obraz eDrawings modelu.
    Kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednie polecenie, aby manipulować widokiem, animować go lub drukować.