Zapisywanie bloków

Indywidualne zapisywanie każdego z bloków zapewnia znaczną elastyczność projektowania.

Aby zapisać bloki, należy:

Wybrać blok i kliknąć Zapisz blok Tool_Save_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Blok > Zapisz.