Zapisywanie tabeli konfiguracji

Możemy zapisywać tabele konfiguracji bezpośrednio w oprogramowaniu SOLIDWORKS.

Aby zapisać tabelę konfiguracji, należy:

 1. W dokumencie z tabelą konfiguracji należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wybrać Tabela konfiguracji w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager, a następnie kliknąć Plik > Zapisz jako.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Tabelę konfiguracji w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager i wybrać polecenie Zapisz tabelę.
  Pojawi się okno dialogowe Zapisz tabelę konfiguracji.
 2. Należy wpisać Nazwę pliku, a następnie kliknąć Zapisz.
  Tabela konfiguracji zostanie zapisana jako plik programu Excel (*.xls).
  Z powodu ograniczeń Microsoftu, zmiany do połączonych tabeli konfiguracji mogą nie zostać zapisane jeżeli zawierają one wartości, które są połączone do innych arkuszy. Aby zapisać tabelę konfiguracji, możemy:
  • Usunąć połączone wartości z tabeli konfiguracji
  • Wyczyścić Połącz z plikiem w menedżerze właściwości PropertyManager Tabela konfiguracji, aby odłączyć tabelę konfiguracji od modelu