Ustawianie punktów wstawiania

Podczas tworzenia bloku mamy możliwość określenia punktu wstawienia.

Podczas wstawiania bloku do dokumentu, punkty wstawienia:
  • Dodają manipulator, przy pomocy którego można przeciągać blok.
  • Służą jako punkt obrotu i skalowania.
  • Umożliwiają dodawanie relacji pomiędzy manipulatorem a elementem szkicu.

Aby ustawić punkt wstawienia, należy:

  1. Utworzyć szkic.
  2. Kliknąć Utwórz blok Tool_Make_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Bloki > Utwórz.
  3. Kliknąć Punkt wstawienia, aby wyświetlić manipulator punktu wstawienia block_Base_Point.gif i przeciągnąć manipulator do elementu szkicu i żądanej pozycji.
    block_insertion_point01.gif block_insertion_point02.gif
    Dzięki przyciąganiu szkicu możemy ustawić manipulator punktu wstawienia w dowolnym wnioskowanym elemencie szkicu.