Przycinanie szkicu trójwymiarowego

Aby przyciąć szkic trójwymiarowy (3D), należy:

 1. Rozpocząć szkic 3D na płaszczyźnie 2D.
 2. Następnie wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Szkic 3D na płaszczyźnie.
  • Dwukrotnie kliknąć płaszczyznę lub element szkicu.
  Możemy użyć dowolnych z następujących opcji przycięcia:
  • Zaawansowane przycinanie
  • Narożnik
  • Przytnij wewnątrz
  • Przytnij na zewnątrz
  • Przytnij do najbliższego