Używanie Automatycznego obliczania

Można określić, czy SOLIDWORKS ma używać automatycznego obliczenia do rozwiązania geometrii szkicu części przy jej tworzeniu.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne obliczanie, należy:

  • Kliknąć Narzędzia > Ustawienia szkicu > Automatyczne obliczanie . Znak zaznaczenia obok tego elementu menu oznacza, że obliczenia są rozwiązywane automatycznie.
    Kiedy opcja Automatyczne obliczanie jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest komunikat Tryb automatycznego obliczania wył. Gdy dokonujemy zmiany wielu wymiarów w aktywnym szkicu, musimy tymczasowo wyłączyć opcję Automatyczne obliczanie.

Aby sterować automatycznym rozwiązywaniem i cofaniem:

Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Szkic .
  • Aby wyłączyć zachowanie automatycznego wyłączania trybu Automatyczne rozwiązywanie i opcji Cofnij, należy usunąć zaznaczenie opcji Wyłącz tryb automatycznego rozwiązywania i cofnij działanie, jeśli szkic zawiera więcej niż tę liczbę elementów szkicu.
  • Aby zmodyfikować wartość graniczną, wybrać Wyłącz tryb automatycznego rozwiązywania i cofnij działanie, jeśli szkic zawiera więcej niż tę liczbę elementów szkicu i wprowadzić wartość w polu wprowadzania.

Kliknąć OK.