Używanie Odłączania segmentu przez przeciągnięcie

Można odłączyć punkty końcowe segmentu (linię, łuk, elipsę lub splajn) od innych elementów, do których jest on przyłączony w szkicu, jeżeli wymiary lub relacje nie uniemożliwiają przeciągania.

Opcja Odłącz segment przez przeciągnięcie jest niedostępne w szkicach 3D.

Odłącz segment przez przeciągnięcie nie usuwa relacji. Relacje należy usunąć przed przeciągnięciem elementu, aby go odłączyć. Patrz menedżer właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje.

Aby cofnąć scalenie punktów końcowych szkicu przy użyciu opcji Odłącz segment przez przeciągnięcie:

  1. Otworzyć dowolny szkic z segmentami lub punktami końcowymi zamkniętego splajnu.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy element do rozłączenia i wybrać polecenie Odłącz segment przez przeciągnięcie .
    Po wybraniu elementu ze scalonymi punktami punkty końcowe zmienią kolor.
  3. Przeciągnąć punkt końcowy w żądane miejsce.
  4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy element i usunąć zaznaczenie opcji Odłącz segment przez przeciągnięcie.