Używanie Szybkiego szkicu

Szybki szkic pozwala na wybranie ścian planarnych lub płaszczyzn i rozpoczęcie szkicowania przy użyciu dowolnego aktywnego narzędzia szkicowania. Przejście do każdej ściany planarnej powoduje utworzenie płaszczyzny i otwarcie szkicu. Narzędzia szkicu można zmieniać w trakcie pracy.

Aby użyć szybkiego szkicu, należy:

  1. Przy otwartym modelu wybrać kartę Szkic i kliknąć Szybki szkic Tool_RapidSketch_Sketch.gif lub Szybki szkic Tool_RapidSketch_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic).
  2. Wybrać narzędzie szkicu.
  3. Umieścić wskaźnik na ścianie planarnej lub płaszczyźnie, aby rozpocząć szkicowanie.