Gdzie używane

Możemy wyszczególnić wszystkie miejsca gdzie używana jest określona część lub złożenie.

Określić kryteria wyszukiwania na karcie Odniesienia/Gdzie używane w oknie dialogowym Opcje. Funkcja Gdzie używane nie używa Microsoft Windows Desktop Search jako wyszukiwarki.

Aby odnaleźć miejsca, w których dany dokument jest używany, należy:

 1. Wybrać dokument na karcie Eksplorator pliku w panelu po lewej stronie.
 2. Wybrać kartę Gdzie używane w panelu po prawej stronie.
  Informacje na temat dokumentów odniesienia pojawią się w następujących kolumnach:
  • Dokument. Wyszczególnia nazwy dokumentów.
  • Pełna ścieżka
  • Rozmiar
  • Typ. Wyszczególnia typy dokumentów (na przykład Dokument części SOLIDWORKS).
  • Data modyfikacji
  • Atrybuty (zgodnie z informacjami podawanymi przez Eksplorator Windows)
  Zawartość listy można zapisać w pliku tekstowym, klikając Zapisz do pliku (pasek narzędzi SOLIDWORKS Explorer).