Dostęp do najnowszych operacji przy użyciu historii

Folder Historia na górze drzewa operacji FeatureManager umożliwia dostęp do ostatnio utworzonych lub edytowanych operacji. Można również kontrolować liczbę operacji wyświetlanych na liście w folderze Historia.

Aby uzyskać dostęp do najnowszej historii, należy:

W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć folder Historia history_fm_icon.png.

Ustawianie długości historii

Można ustawić liczbę edytowanych operacji wymienionych w folderze Historia.

Aby ustawić długość historii:

  1. W otwartym dokumencie, w drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Historia i kliknąć Opcje historii.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Długość historii dla ustawienia Maksymalnie wpisać liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 99.